Home » Spun Nylon Twine

 Checkout
#15 Spun Green Nylon Twine 1  lb

Details 

Size #15
Put-Up 1 lb
#15 Spun Green Nylon Twine 1 lb
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1593
Tensile Strength :54 lb.
Price: $9.04

#15 Spun White Nylon Twine 1  lb Tube

Details 

Size #15
Put-Up 1 lb
#15 Spun White Nylon Twine 1 lb Tube
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1770
Tensile Strength :54 lb.
Price: $7.72

#18 Spun Green Nylon Twine 1  lb

Details 

Size #18
Put-Up 1 lb
#18 Spun Green Nylon Twine 1 lb
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1136
Tensile Strength :62 lb.
Price: $9.04

#18 Spun White Nylon Twine 1  lb Tube

Details 

Size #18
Put-Up 1 lb
#18 Spun White Nylon Twine 1 lb Tube
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1263
Tensile Strength :62 lb.
Price: $7.72

#21 Spun Green Nylon Twine 1  lb

Details 

Size #21
Put-Up 1 lb
#21 Spun Green Nylon Twine 1 lb
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1207
Tensile Strength :91 lb.
Price: $9.04

#21 Spun White Nylon Twine 1  lb Tube

Details 

Size #21
Put-Up 1 lb
#21 Spun White Nylon Twine 1 lb Tube
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1341
Tensile Strength : 91 lb.
Price: $7.72

#24 Spun Green Nylon Twine 1  lb

Details 

Size #24
Put-Up 1 lb
#24 Spun Green Nylon Twine 1 lb
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 937
Tensile Strength :98 lb.
Price: $9.04

#24 Spun White Nylon Twine 1  lb Tube

Details 

Size #24
Put-Up 1 lb
#24 Spun White Nylon Twine 1 lb Tube
case count = 1
Approximate Feet per Pound : 1041
Tensile Strength :98 lb.
Price: $7.72

« Previous | 1 | 2 | 3 | »